Sponsring: Is the sky the limit?

Det är dags att tänka till vad det gäller sponsring. Medielandskapet är annorlunda och vi exponeras kontinuerligt av budskap i ett allt högre brus. Vem minns en logo på en match? Men väl utförd blir sponsring ett oerhört kraftfullt verktyg för att nå ut med ditt varumärke. 

Ett sponsorskap är en samling förmåner och rättigheter som ger ditt företag/varumärke en möjlighet till att nå ett marknadsföringsresultat tillsammans med det du sponsrar. Rätt använt ger ett sponsorskap ett mervärde, inte bara för din partner utan även partnerns målgrupper och därmed din verksamhets varumärke. Ett väl genomfört sponsorskap skapar positiv uppmärksamhet från alla inblandade – ett trippelt vinn-vinn-vinn. Sponsring handlar om att ömsesidigt vårda relationer, skapa lojalitet och ska användas som katalysator till dina erbjudanden.

Den gamla bilden av sponsring är egentligen en förtäckt form av välgörenhet klädd i en affärskostym och hamnar på CSR-kontot. Företag går in med en slant eller resurser utan egentliga krav på motprestation. Möjligen en logoexponering på plats. Kanske.

Vanligare idag är ett mer affärsmässigt förhållningssätt. Rättighetsinnehavaren (evenemang, klubb, lag, teater, film, tv-shower mm) erbjuder en association som sponsrande företag vill använda i sitt varumärkesarbete. Det sponsrande företaget investerar, skjuter till resurser för att själv sedan berätta för sin omvärld om sitt engagemang. Logoexponering, VIP-evenemang och annat blir viktiga ingredienser i leveransen från rättighetsinnehavaren.

Det finns förstås svårigheter med den här typen av sponsring.

 • Rättighetsinnehavaren behöver resurserna och är kanske mindre nogräknad med hur naturlig associationen är. Sponsorn betraktas nästan som ett nödvändigt ont.
 • För fansen/publiken kan exponeringen uppfattas som störande. Den har inte kommit för att se reklam.
 • För företagen är det svårt att målsätta och ännu svårare att uppnå mål med sin sponsring. Hur vet man om sponsringen är lyckad?

Det finns smartare sponsring. Den som innebär ett tätare samarbete mellan två affärspartners där båda tillför något relevant till upplevelsen. Exempelvis Telias närvaro på Dreamhack som leverantör av uppkoppling för att ”latency kills the game” eller telecomleverantören Orange som sätter upp laddstationer för mobiler på rockfestivaler. Det är exempel på tillfällen när målgruppen uppskattar att sponsorns närvaro.

Du kanske minns Felix Baumgartners hopp i överljudshastighet från yttersta atmosfären? Red Bull tillsammans med GoPro-kameror såg till att du fick se hoppet, som toppbilden i det här inlägget. GoPro-kamerorna är små videokameror som du sätter på kroppen/hjälmen och filmar din egen upplevelse av äventyret. Österrikiska Red Bull sponsrar våghalsiga individer och skapar egna event och när NASA sade nej till hoppet, då sade Red Bull ja. Det här är sponsring som stämmer med företagens image och som går rakt in i målgruppen. Klippen har för övrigt setts drygt 50 miljoner gånger.

blogg_spons_hugoboss

Kopplingen är kanske vid en första anblick inte självklar när det gäller Hugo Boss sponsring av Alex Thomson och hans satsning på ensamkappseglingen runt jorden, Vendée globe. Men. De som följer havskappsegling domineras av Hugo Boss målgrupp – män i medelklass och däröver. Alex presenterade idé om hur han skulle kunna göra något extra för sin sponsor som hakade på. Alex kölpromenad i en Hugo Boss-kostym som spreds på Youtube och har i olika versioner setts drygt 2,3 miljoner gånger. Att gå på kölen på en båt som seglar, kraftigt lutande, är spektakulärt. Att göra det i en snygg Hugo Boss-kostym gör det ännu coolare. Både Hugo Boss och Alex får uppmärksamhet.

 

Hur ska du tänka?

Det spelar egentligen ingen roll hur stort eller litet sponsringsupplägget är, det blir mycket bättre om ditt varumärke har en naturlig koppling till sponsorerbjudandet.

 • Vad kan du som sponsor göra för att förstärka upplevelsen?
 • Är det en sponsring som du kan dra nytta av internt?
 • Hur förstärker engagemanget bilden av ditt företag?
 • Är målgruppen relevant för dig?
 • Går det att mäta utfallet av ditt engagemang och hur?

Genom att svara på frågorna ovan kan du på bättre grunder lägga resurser på sponsringsaktiviteter som för ditt varumärke framåt. Och på sikt – bättre intäkter.

Bilder: Rymdhoppet: Jay Nemeth/Red Bull Content Pool – Kölpromenad: Marc Lloyd/lloyd images

 

Dela inlägg på:Facebooktwitterlinkedinmail
Pär-Magnus Kikajon
Head of Conversation

Content is king…

En färsk undersökning som genomförts av Sveriges annonsörer visar att den starka trenden kring innehållsmarknadsföring – Content Marketing håller i sig. 53 % av de tillfrågade medlemsföretagens marknadschefer säger att de kommer att öka sina investeringar i content marketing under 2014.

En förklaring till att marknadsföring med hjälp av kvalitativt innehåll fungerar, är att den skapar ett tydligt mervärde för mottagaren.

 • Vi blir alltmer selektiva i vårt informationssökande till följd av att bruset i de uppkopplade mediekanalerna hela tiden ökar. Ingen vill ha eller orkar med skräp.
 • Bra Innehåll som stärker eller bekräftar bilden av det ditt varumärke står för, stärker banden till din målgrupp. Om du levererar lite mer än vad som förväntas, blir upplevelsen av ditt varumärke bättre.
 • Bra innehåll som skapar nytta, löser problem eller ger mottagaren en bra upplevelse har en tendens att ”få fötter”. Man delar gärna med sig av en bra historia eller värdefulla tips och råd.
 • Bra historier förmedlas gärna och kanske bäst ”mun till mun”. Har du tänkt på varför sociala medier kallas för just ”sociala”? När människor pratar med varandra om ditt företag eller ditt varumärke och själva för berättelsen vidare, då har du nått så högt det går i värdekedjan.
 • Varumärken kan likt hus byggas av duktiga byggmästare. De kommer dock att ägas av de som befolkar dem. Om du vet vad ditt varumärke står för och vad din målgrupp vill ha så har du fantastiska möjligheter att ta position och göra ditt varumärke till en del av mottagarens egen historia.

En inte alltför vågad gissning är att mer pengar i 2014 års marknadsbudgetar kommer att läggas på produktion av kvalitativt innehåll. I kombination med sjunkande mediakostnader och sociala medier är detta ett framgångsrecept.

En utmaning för många kommer dock att vara insikten om vad som driver och utvecklar det egna varumärket, den egna affären och hur detta ska kommuniceras.

Om detta tipsar branschkollegan JG Communication:

”11 anledningar att börja med Content Marketing” »

Här berättar Andy Wiedlin, Chief Revenue Officer på BuzzFeed om hur Content Marketing skapar intäkter »

 

Dela inlägg på:Facebooktwitterlinkedinmail
Thomas Boström
Byråchef/Projektledare

Alla älskar en bra historia

Vad skiljer en bra berättelse från en dålig? Det första är förstås att man har en historia att berätta. Det andra är att språket är anpassat för den man vänder sig till. Och det tredje och avgörande är h u r historien berättas.

Hjärnan strävar efter att förstå sammanhang och fyller med hjälp av vår fantasi i tomrum. Men om de vita fläckarna blir alltför många, till exempel om berättelsen missar att etablera vem det handlar om, var man befinner sig eller när allt inträffar blir det obegripligt. En bra historia dör med andra ord i samma ögonblick som du berättar den på fel sätt.

Det här visste de gamla grekerna för flera tusen år sedan. Vi fungerar på samma sätt nu som då. Möjligen är vi mer otåliga idag, och det ställer ytterligare krav på att berättelsen har rätt upplägg för att verkligen nå fram.

Den dramaturgiska kurvan är nyckeln. Den används med framgång i olika variationer inom teater, film, litteratur och reklam. Med rätt beståndsdelar blir berättelsen inte bara begriplig – den fångar oss och blir omöjlig att värja sig mot. Precis som vi vill. Allt annat är bortkastad tid.

 

blogg_brahistoria_dramatiskkurva

Den klassiska dramaturgiska modellen i korta drag:

 • Anslag – inledning som skapar förväntningar, ger en hint om handingen
 • Presentation – klargör karaktärer och huvudkonflikt
 • Fördjupning – ger oss bakgrund, beskriver hjälte och bov, skapar sympati
 • Upptrappning – konflikten eskalerar
 • Vändningar – ett antal överraskningar, nya förutsättningar
 • Klimax, upptrappningen når sin topp, konflikten avgörs
 • Avtoning – problem reds ut, känslor bearbetas, sensmoralen serveras

Ett exempel inom reklamvärlden med ett tydligt dramaturgiskt grepp är telecomleverantören 3:s Mannen från U.N.C.L.E.-inspirerade ”Mannen från 3” som rullat i tv sedan 2012.

Men man behöver inte alltid ta den långa vägen. Storytelling kan med fördel kokas ner till de viktigaste ingredienserna. Kevin Allen, Ragan´s PR Daily, har en lysande metafor:
“Man, Bear, Door.” Din protagonist (personen) vill något (gå ut genom dörren) men något står i vägen (björnen).  Det här är en berättarmodell i sin enklaste form, där konflikten är så uppenbar att hjärnan inte kan motstå att skapa egna bilder.
Som en bra historia ska göra.

Dela inlägg på:Facebooktwitterlinkedinmail
Helena Bredberg
Copywriter/Content Creator