Handen på hjärtat, det är inte svårt att vara enkelspårig

När vi står inför något nytt och har behov av att skaffa mer information googlar vi. Det vi kanske inte tänker på är att Google har en algoritm som anpassar svaren efter vad vi tidigare surfat på och troligen gillar.

Vilket i sin tur innebär att vi får ett filtrerat svar. Detsamma gäller i allra högsta grad sociala medier. Facebook visar bara ett fåtal av vännerna i flödet – och det är de som du integrerat med. Instagram går samma väg med en ny popularitetsalgoritm.

När vi idag konsumerar information är den anpassad. Tillrättalagd efter våra egna preferenser och intressen. Ibland bryr vi oss inte om vem som säger vad så länge själva budskapet bekräftar vad vi redan tror oss veta. Vi stärks i våra åsikter som kan vara mer baserade på känslor än ren fakta. Många gånger läser vi texter i tidningar, på webbar, i appar etc som vi redan gillar och väljer att fortsätta med det. Vi har ofta massor av tv-kanaler, men tittar ändå bara på ett fåtal.

Kunskap är makt och var hamnar vi om ingen egentligen vet, kan eller bryr sig?

Det här gör i sin tur att det blir svårare för nyheter eller information som kanske står i kontrast till våra kända preferenser att nå fram. Det är på ett sätt en censur som vi själva är med och skapar. Istället för att få en mer nyanserad bild med all information som finns, tenderar vi helt enkelt att bli mer enkelspåriga. Det finns till och med ett ord för det fenomenet – faktablindhet.

Som kommunikatör är det en stor utmaning att nå ut genom bruset med ett relevant innehåll. Och vi har dessutom ett stort ansvar att ta hänsyn till hur ”relevant” information anpassas och konsumeras, för att inte förstärka exempelvis fördomar och negativa strömningar.

Men det är förmodligen en ännu större utmaning för varje enskild person att medvetet och källkritiskt söka efter den större bilden. Förbi de enkla sanningarna, snabba lösningarna och lättsmälta budskapen.

Dela inlägg på:Facebooktwitterlinkedinmail
Helena Bredberg
Copywriter/Content Creator