Den enkla hemligheten bakom bättre kommunikation

För att fungera behöver all kommunikation en slags överenskommelse som innebär att mottagaren till fullo förstår det sändaren vill ha sagt, en plattform. Hur kan vi bli mer säkra på vi att når det samförståndet?

Det har förstås forskats på det här. Uri Hasson från Princeton University har undersökt hur hjärnan påverkas av kommunikation. En berättare har läst in en liten historia och sedan har forskarna mätt hjärnaktiviteten hos mottagarna. Resultatet visar att mottagarnas hjärnors nervaktivitet börjar synka med berättarens hjärnaktiviteter när han berättar, vilket antyder att om inga andra störningsmoment finns tar vi till oss information på samma sätt. I laboratoriet hade alla samma förutsättningar och förkunskaper i förhållande till det som sades – de hade alla samma plattform.

Men. Delar man upp gruppen i två delar och ger den ena gruppen mer information kan historien tolkas på ett helt annat sätt än det som faktiskt sägs. Content is king, context is queen. För att kommunikationen ska nå mottagaren oförvanskad behöver plattformen för budskap eller historier vara känd och tydlig, sändare och mottagare behöver förstå varandra.

Verktyget för att hitta den gemensamma plattformen är dialog

Som marknadsförare är det här både en utmaning och en möjlighet. Utmaningen ligger i att veta så mycket som möjligt om mottagarens preferenser och situation. Det underlättar helt enkelt vår förmåga att förstå den vi talar med och dennes utgångspunkter.

Den mesta informationen om kunderna finns redan – i sökbeteeneden, i köpbeteenden, vad de har tittat på tidigare och förstås i redan gjorda undersökningar. Med den informationen kan vi skräddarsy budskapen så att de passar dem vi ska nå.

För att upprätta den den gemensamma plattformen och skapa framgångsrik kommunikation bör du göra följande:

  • Var intresserad av den du vill nå. Undersök – vad vet du idag, vad vill du veta och vad vet hon eller han om dig?
  • Vad vill du att mottagaren ska veta?
  • Starta dialogen – gör det via sociala kanaler eller ansikte mot ansikte
  • Använd det du lär dig, arbeta med anpassade budskap
  • Våga använda känslor för att förmedla budskapen.

Har du skapat en gemensam plattform med din målgrupp och fått igång en dialog har du fått bättre förutsättningar för att få fram dina budskap. Kan du dessutom förmedla känslor, visa hur mycket du gillar det du gör och uppskattar kunden kan du få dem att bli dina ambassadörer som för dialogen längre. Och då har du verkligen lyckats i kommunikationen.

Håller du med?

Dela inlägg på:Facebooktwitterlinkedinmail
Pär-Magnus Kikajon
Head of Conversation