Håller ditt företag i längden?

Begreppet hållbarhet har med tiden utvecklats till att även innefatta sociala aspekter som affärsetik, mångfald, jämställdhet, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och antikorruption.

Logiken kring vad som skiljer hållbart från ohållbart är glasklar. Både för företag och konsumenter. I detta faktum ligger en stor kraft. Den som agerar på ett hållbart sätt har mycket att vinna. Och tvärtom. Hur tar du då vara på kraften och säkerställer att den används till något bra?

Det finns naturligtvis massor av saker som går att utveckla för att ditt företag ska bli mer hållbart. Det kan dock vara svårt att veta vart man ska börja, hur man ska göra och hur mycket resurser man ska lägga på sitt hållbarhetsarbete. Detta är vanliga orsaker till att många företag inte kommer igång eller helt enkelt avstår från att arbeta med hållbart företagande. Företagets fokus och överlevnadsförmåga är naturligt knuten till den egna lönsamheten. Om det är svårt att se hur hållbarhetsarbetet påverkar företagets lönsamhet i positiv riktning åker hållbarhetsfrågan av naturliga skäl ner på prioriteringslistan.

Är hållbart företagande lönsamt företagande?

Konsultföretaget McKinsey ville redan 2009 ta reda på detta så man genomförde en stor undersökning bland ekonomichefer, professionella investerare och experter inom hållbart företagande (CSR). Resultaten visade följande:

– Effekter på företagets lönsamhet genom arbete med hållbarhet i bolagsstyrningen:

  1. Bibehåller företagets anseende och/eller varumärkeskapital – 79 %
  2. Attraherar, motiverar och behåller kompetent personal – 52 %
  3. Möter samhällets förväntningar på gott föredöme – 43 %
  4. Ökar effektiviteten och sänker kostnader – 39 %
  5. Skapar tillväxtmöjligheter – 35 %
  6. Förbättrar riskhantering – 24 %
  7. Stärker konkurrenskraften – 14 %
  8. Förbättrar tillgången till kapital – 3 %

Källa: McKinsey CFO Survey 2009, ”Where value comes from”

blogg_hallbartilangden

 

 

Helt tydligt är att hållbarhet är viktigt för det egna företagets varumärke. Ett starkt och hållbart varumärke är vinnaren bland dagens och framtidens medvetna konsumenter. Enkelt sagt den man vill ha att göra med när det är dags att göra affär.

En annan viktig faktor är att de som arbetar i ditt företag känner sig mer motiverade och delaktiga, vilket gör dem mindre benägna att söka sig vidare mot nya utmaningar. Kompetenta, unga arbetssökande lägger dessutom betydande vikt vid dessa frågor när de söker och utvärderar jobbalternativ på arbetsmarknaden.

När du bestämt dig (det är det viktigaste) för att ta tag i företagets hållbarhetsarbete finns massor av hjälp att få beroende på hur företagets behov och förutsättningar ser ut. Företagarorganisationer, ALMI eller privata konsulter kan hjälpa dig komma igång med rådgivning, stöd och praktiska aktiviteter.

Låt världen veta!

En viktig sak som ofta lätt förbises när det praktiska hållbarhetsarbetet är igång, är att berätta för omvärlden vad ditt företag konkret gör på olika områden. Det är ju trots allt först när kunder, konsumenter, arbetssökande, media med flera vet vad du gör som du får full effekt av ditt hållbarhetsarbete.

Genom att berätta blir du också en av de som aktivt flyttar fram positionerna i hållbarhetsfrågan. Dina konkurrenter måste vara minst lika hållbara som du. Kunderna lär sig vad man minst kan förvänta sig eller kräva av ett hållbart företag. Man skulle kunna kalla det för hållbar marknadsekonomi där det inte finns någon konflikt mellan hållbarhet och långsiktigt värdeskapande.
Doing well by doing good.

Dela inlägg på:Facebooktwitterlinkedinmail
Thomas Boström
Byråchef/Projektledare