Tillbaka till den digitala framtiden

Det har väl knappast undgått någon att den digitala transformationen drar fram som en löpeld genom samhället? Ingen bransch, inget företag eller endaste medarbetare kommer undan. Alla påverkas. Etablerade strukturer och företeelser rämnar från grunden.

Möjligen kan man undra varför den digitala transformationen beskrivs som något som vi måste förhålla oss till först nu. Det är lite som med den globala uppvärmningen, har den inte i själva verket pågått med kraft de senaste tjugo åren?

Startskottet för den digitala revolutionen (ja, så kallades den då) gick redan i mitten av 1990-talet. Under den epok som fick namnet ”den nya ekonomin” (DNE) investerades gladeligen åtskilliga miljarder i ny teknologi och övervärderade dotcom-företag med optimistiska affärsmodeller. Något år senare var festen över men transformationen hade startat.

 

En titt i backspegeln

I en legendarisk artikel från 1997 presenterar tidningen Wired’s chefredaktör Kevin Kelly 12 vägledande principer, ”New rules for the new economy”. Den som läser kommer att häpnas över hur väl principerna kan beskriva den delningsekonomi och det uppkopplade samhälle vi lever i idag.

Vad är det då som hänt? I Kevin Kelly´s fjärde princip, ”The law of tipping points” beskriver han att det ofta är först i efterhand, när en tillräckligt stor mängd förändringar redan skett, som vi förstår att vi är mitt inne i en megatrend. Den omstörtande (disruptiva) förändring som sker överallt omkring oss är nu så påtaglig att vi inte längre kan ignorera den. Några exempel på hur saker förändras:

• Airbnb säljer flest gästnätter i världen – trots att man inte äger ett enda rum.

• Uber är det taxibolag som växer snabbast av alla – trots att man inte äger en enda bil.

• Alibaba är världens högst värderade handlare – trots att man inte har en pryl på lager.

• Facebook är världens största medieplattform – trots att man inte skapar något innehåll.

 

Digital evolutionsteori

Charles Darwin sade att ”Det är inte de starkaste som överlever. Det är inte de mest intelligenta som överlever. Överlever gör de som bäst hanterar förändring.”

Alla företag, organisationer och medarbetare måste arbeta aktivt för att nyttja de möjligheter och fördelar som den nya digitala tekniken ger. Det kan handla om att skapa bättre produkter, tjänster eller upplevelser för sina kunder. Det kan också handla om att effektivisera den egna verksamheten så att man jobbar smartare och mer hållbart.

 

Konsten att ta sig fram (och få alla med sig) på den digitala motorvägen

I tider av stark förändring är ledarskapet viktigt. För att lyckas med digital omställning krävs ett innovativt förhållningssätt, det vill säga en dos mod, nyfikenhet och viljan att vända ryggen åt det gamla.

Professor Linda Lai vid Handelshøyskolen i Norge anser att man bör kunna ställa följande sex krav på dagens digitala ledare. Jag har tagit mig friheten att lägga till några till:

  1. Du måste ha nödvändig insikt i befintliga och nya tekniska plattformar och verktyg.
  2. Du måste kunna använda information från digitala medier på ett effektivt sätt och göra det med god källkritik.
  3. Du måste vara medveten om hur du kan utveckla en professionell digital profil och identitet för ditt företag, både internt och externt.
  4. Du måste kunna använda digitala medier för att utveckla ditt företags varumärke.
  5. Du måste kunna utnyttja digitala medier för att bygga upp och utveckla ett personligt kunskapsnätverk.
  6. Du måste ha förmåga att använda digital teknik som en integrerad del av ledarskapet.
  7. Du ska leda och inspirera din organisation genom att själv vara det goda exemplet.
  8. Du ska sätta tydliga mål för utvecklingsarbetet. Utan dem vet varken du eller dina medarbetare när ni lyckats eller när det är dags att testa en annan väg.
  9. Du ska skapa utrymme och förutsättningar för innovation och utveckling. All utveckling tar tid och kraft. För att lyckas måste innovation och utveckling bli lika viktigt som den dagliga verksamheten.
  10. Du ska skapa en kultur som stimulerar nya idéer och tar vara på nyfikenhet. En kultur där alla känner att det är OK att göra fel. Betrakta varje misslyckande som ett steg i rätt riktning. Den som aldrig misslyckats har aldrig försökt fullt ut!
Dela inlägg på:Facebooktwitterlinkedinmail
Thomas Boström
Byråchef/Projektledare