Hur proaktiv är du?

Proaktivitet är en utmaning. Undersökningsföretaget Regi genomför årligen Sveriges största kommunikationsbyråstudie, även kallad Årets Byrå. Studien pekar år efter år på att kommunikationsköparna efterfrågar mer proaktivitet av oss byråer. Ju mer proaktiv kommunikationsbyrån är ju bättre rådgivare anses man vara.

Under många år har proaktivitet varit en av den mest efterfrågade förbättringsåtgärd som kunden förväntar sig av sin byrå. Men fortfarande verkar vi kommunikationsbyråer inte leva upp till dessa förväntningar. Varför är det så svårt? Har vi inte tid, är det för kostsamt, är vi inte engagerade eller vad gör vi fel?

Jag har i samband med olika varumärkesuppdrag noterat att samma problem och utmaning ofta även finns bland våra kunder. Frågor som frekvent återkommer är: Hur skall vi bli mer proaktiva i vårt agerande? Vad gör oss mer intressanta som leverantörer? Kan vi förbättra vårt NKI genom att agera mer proaktivt och stärker det långsiktigt vårt varumärke? Samma frågor, samma utmaningar och samma problem.

Men hur lyckas man vara proaktiv när vardagens alla uppdrag, uppgifter och måsten minskar förutsättningarna att agera proaktivt. Måste jag lägga massor av tid på att ringa runt till mina kunder eller dagligen skicka engagerade mail?

Nej, det som verkligen är avgörande för att lyckas är att vi är genuint intresserade av kundens verksamhet och framgång. Vi måste förstå våra kunders marknad och verkligen vilja att kunden lyckas med sin affär nu och samtidigt bidra till lösningarna till kundernas kommande utmaningar. Tänka betydligt mer ur kundens perspektiv. Först då skapar vi förutsättning att vara proaktiva i den vardagliga uppgiften och uppdraget.

Detta påstående är nog lättare att uttala än att i verkligheten genomföra, man kan ju faktiskt inte vara genuint intresserad och engagerad i alla kunder, eller?

Så hur gör man då?

För att lyckas med ett proaktivt beteende krävs därmed ett stort förtroende mellan kund och leverantör som agerar som ett team i ett samarbete för gemensamt utvecklas och nå framgång. Finns inte dessa förutsättningar och spelrum mellan kund och leverantör så uppstår det lätt ett mer reaktivt samarbete, där leverantören väntar på kundens beställning och genomför ett uppdrag som givetvis är viktigt och ska utföras med bästa kvalitet efter kundens önskemål, men som i sig inte skapar samma utveckling, nytänkt och troligen inte heller förväntat resultat.

Sex saker som du kan göra för att vara mer proaktiv i ditt marknadsarbete

 1. Var frågvis, ställ relevanta frågor till din kund och lär känna din kunds marknad.
 2. Lyssna och var lyhörd för förändringar som kan påverka din kund.
 3. Dela din kunskap med kunden.
 4. Våga utmana din kund. Du har en kunskap som är viktigt för din kund. Se till att kunden får ta del av dessa kunskaper.
 5. Ta inte för givet att din kund kan allt om sin egen marknad. Ibland kan man hitta information om kundens konkurrent eller kundens kund som är intressanta nyheter.
 6. Ställ motkrav. Information från kunden, mötestillfällen och feedback är viktigt för ett proaktivt samarbete.

Att vara proaktiv är sannolikt ett bra sätt att stärka banden mellan leverantör och kund. Ett bra sätt att skapa ett långsiktigt samarbete med bra resultat och med mindre priskänslighet och mindre risk att tappa sina viktiga inarbetade kundrelationer som en positiv följd

Dela inlägg på:Facebooktwitterlinkedinmail
Göran Bärnsten
VD/Projektledare

Så här får du ut mer av ditt byråsamarbete

Att stärka banden med sina kunder är något som de flesta företag brottas med, inte minst vi inom marknads-kommunikationsbranschen. Hur ska du tänka för att få ut så mycket som möjligt av ditt byråsamarbete? Ömsesidigt engagemang och långsiktighet är nyckeln.

En undersökning i vår bransch visar att kundrelationer varar i genomsnitt i 3,4 år (2013 års Byrå-studie, Regi Research & Strategi). Vår erfarenhet är att den tiden är en allt för kort tid för att verkligen göra skillnad i ett långsiktigt kommunikationsarbete. Hur gör du då för att tillsammans med byrån bygga ett långsiktigt samarbete som ger resultat?

Fem viktiga faktorer för ett lyckat byråsamarbete.

 • Insikt kring marknaden. Se till att din byrå förstår din marknad och vad som driver din affär. Vilka trender påverkar din verksamhet? Hur ser konkurrenterna ut och hur förändras deras villkor? Kunskap ger bättre underlag att välja rätt strategier och att sätta rätt målbilder. Du och byrån måste befinna er på samma spelplan.
 • Relation skapar förtroende. En god relation som bygger på ömsesidig respekt och delat ansvar för samarbetet är en förutsättning. Vi måste våga utmana och ställa krav på varandra. Finns inte det förtroendet haltar dynamiken och utvecklingen stannar upp.
 • Engagemang och proaktivitet. Släpp in byrån i din verksamhet, det skapar större engagemang och bättre förutsättningar för att nå uppsatta affärsmål. Då kan byrån ge dig underlag och råd för bättre marknadsbeslut.
 • Våga vara modig. Och tålmodig. Om din byrå har insikt om din affär och vad ditt varumärke står för så kan du känna dig tryggare med att byråns kommunikationsidéer verkligen fungerar. Särskilt om de är djärva och utmanande. Otålighet och kortsiktigt tänkande stoppar ofta bra idéer innan resultatet hinner visa sig. Våga vara tålmodig och håll fast vid den inslagna vägen.
  Ta Tele2:s Frank som exempel: Inte så självklar i början men kampanjen har visat sig vara hållbar över tid. Och Tele2 fortsatte att växa när marknaden stagnerade.
 • Resultat är A och O. Sätt realistiska och mätbara resultatmål tillsammans med din byrå. Det är många faktorer som samverkar; exempelvis hur attraktivt ditt erbjudande är och hur stor mediabudget du har. För att kunna veta om din marknadsinvestering når målen behöver du avsätta en del av din marknadsbudget för uppföljningar. Det blir allt vanligare med resultatbaserade arvoden i branschen, diskutera gärna olika ersättningsalternativ än timarvoden med din byrå.

Nygammalt i en skön mix

Allt fler kommunikationsvägar skapar större möjligheter att nå ut med sitt budskap, men det ställer samtidigt högre krav på både dig som köpare av kommunikation och oss som skapar kommunikationen.
Välj byrå utifrån byråns kunskap kring affärsutveckling, kommunikation och sälj tillsammans med byråns kunskap om de nya kanalernas möjligheter.
Att tänka är stort. Att tänka rätt är större.

 

Dela inlägg på:Facebooktwitterlinkedinmail
Göran Bärnsten
VD/Projektledare