Same, same, but different

De sociala medierna växer, det är säkert. Dessutom blir de allt fler och med det ökar osäkerheten och kravet på att välja rätt kanal. Men få för all del inte panik, för när allt kommer omkring gäller den gamla sanningen AIDA fortfarande.

2012 hade Facebook närmare 4,5 miljoner svenska konton, twitter ca 500000 konton – lägg därtill Instagram, pinterest, tumblr, msn, google+ och… ja listan blir lång och det talas mycket om sociala medier. Och kanske är det lätt att stirra sig blind på de stora talen – den viktiga frågan är: Finns dina nuvarande och blivande kunder i de sociala medierna och hur kan du dra nytta av det?

Mycket ÄR annorlunda. men inte allt. Dina kunders resa med dig följer den i marknadssammanhang klassiska AIDA-modellen med en twist – Attention, Interrest, Desire och Action följs av Sharing. När kunderna delar med sig av sina erfarenheter, muntligen eller via sociala medier skapar de effektiv marknadskommunikation till sin bekantskapskrets om dig. Har kunden en god upplevelse av dig är det en bra sak. Gör du fel, då kommer du att märka av det också och dåliga nyheter sprider sig ännu fortare.

Det blir allt vanligare att varumärken väljer att kommunicera via digitala medier, via så kallade influencers (påverkare) och deras följare med vänner. Marknadskommunikationen upplevs då som något positivt – den kommer ju från en trovärdig bloggare och kompisarna. Men. Om varumärket och påverkarna blir FÖR reklaminriktade sjunker trovärdigheten som en sten. Det är lite som illa genomförd produktplacering i tv/filmproduktioner – som förstör mer än den tillför ditt varumärke. När allt kommer omkring handlar det engagera din målgrupp, inte avbryta den.

Traditionella medier som TV, radio och print har fortfarande en viktig roll att spela. Fundera över vilka kunder du vill nå, dina ambitioner, vilka resurser du har och var i AIDAS-processen dina kunder befinner sig. Det är en bra början till rätt medieval och till effektivare kommunikation av ditt varumärke.

Dela inlägg på:Facebooktwitterlinkedinmail
Pär-Magnus Kikajon
Head of Conversation