Så här får du ut mer av ditt byråsamarbete

Att stärka banden med sina kunder är något som de flesta företag brottas med, inte minst vi inom marknads-kommunikationsbranschen. Hur ska du tänka för att få ut så mycket som möjligt av ditt byråsamarbete? Ömsesidigt engagemang och långsiktighet är nyckeln.

En undersökning i vår bransch visar att kundrelationer varar i genomsnitt i 3,4 år (2013 års Byrå-studie, Regi Research & Strategi). Vår erfarenhet är att den tiden är en allt för kort tid för att verkligen göra skillnad i ett långsiktigt kommunikationsarbete. Hur gör du då för att tillsammans med byrån bygga ett långsiktigt samarbete som ger resultat?

Fem viktiga faktorer för ett lyckat byråsamarbete.

  • Insikt kring marknaden. Se till att din byrå förstår din marknad och vad som driver din affär. Vilka trender påverkar din verksamhet? Hur ser konkurrenterna ut och hur förändras deras villkor? Kunskap ger bättre underlag att välja rätt strategier och att sätta rätt målbilder. Du och byrån måste befinna er på samma spelplan.
  • Relation skapar förtroende. En god relation som bygger på ömsesidig respekt och delat ansvar för samarbetet är en förutsättning. Vi måste våga utmana och ställa krav på varandra. Finns inte det förtroendet haltar dynamiken och utvecklingen stannar upp.
  • Engagemang och proaktivitet. Släpp in byrån i din verksamhet, det skapar större engagemang och bättre förutsättningar för att nå uppsatta affärsmål. Då kan byrån ge dig underlag och råd för bättre marknadsbeslut.
  • Våga vara modig. Och tålmodig. Om din byrå har insikt om din affär och vad ditt varumärke står för så kan du känna dig tryggare med att byråns kommunikationsidéer verkligen fungerar. Särskilt om de är djärva och utmanande. Otålighet och kortsiktigt tänkande stoppar ofta bra idéer innan resultatet hinner visa sig. Våga vara tålmodig och håll fast vid den inslagna vägen.
    Ta Tele2:s Frank som exempel: Inte så självklar i början men kampanjen har visat sig vara hållbar över tid. Och Tele2 fortsatte att växa när marknaden stagnerade.
  • Resultat är A och O. Sätt realistiska och mätbara resultatmål tillsammans med din byrå. Det är många faktorer som samverkar; exempelvis hur attraktivt ditt erbjudande är och hur stor mediabudget du har. För att kunna veta om din marknadsinvestering når målen behöver du avsätta en del av din marknadsbudget för uppföljningar. Det blir allt vanligare med resultatbaserade arvoden i branschen, diskutera gärna olika ersättningsalternativ än timarvoden med din byrå.

Nygammalt i en skön mix

Allt fler kommunikationsvägar skapar större möjligheter att nå ut med sitt budskap, men det ställer samtidigt högre krav på både dig som köpare av kommunikation och oss som skapar kommunikationen.
Välj byrå utifrån byråns kunskap kring affärsutveckling, kommunikation och sälj tillsammans med byråns kunskap om de nya kanalernas möjligheter.
Att tänka är stort. Att tänka rätt är större.

 

Dela inlägg på:Facebooktwitterlinkedinmail
Göran Bärnsten
VD/Projektledare