Reklam eller PR – måste man välja?

Vi har sagt det förut. Allt kommunicerar. Vi kan också konstatera att man kan förändra allas liv med kommunikation. Som en konsekvens därav är det kanske läge att få samverkan i kommunikationen och se till helheten?

Tiden är sedan länge förbi när reklambyrån bara gör reklam utan att se till den större bilden, likväl som PR-byrån inte längre kan förlita sig på att journalister och andra opinonsbildare för fram ditt budskap.

Med sociala medier där målgrupperna själva hjälper (eller stjälper) dina budskap blir gränserna mellan de olika byråtyperna mer luddig. Speciellt när PR-byråerna adderar traditionella reklamtjänster och reklambyråerna adderar PR-kompetens.

Får vi komma med ett tips: Bortse från dem som säger att reklam, eller PR, är det allena saliggörande. Det är helt enkelt inte sant.

I grunden ska PR- och reklambyråerna börja med samma arbete: En grundlig nulägesanalys är utgångspunkten för all strukturerad kommunikation. Den är basen för hur du kommunicerar och vilka budskap du ska föra fram. Det är egentligen ditt bärande budskap och målgrupper som styr vilken väg du ska ta, om du ska fokusera på förtjänta medier eller köpta vid sidan av dina egna kanaler (hemsida, butik, FB-konto, Linkedin o.s.v.).

Kommunikativa strategier avgörs av förutsättningarna: resurser, målgrupp, budskap.  Att få alla discipliner att samverka är enligt vår erfarenhet en klar framgångsfaktor. Den samordningen förtydligar bilden av dig och vad du står för och den är A&O eftersom allt kommunicerar.

Så varför inte använda både reklam och PR för att nå fram?

Dela inlägg på:Facebooktwitterlinkedinmail
Pär-Magnus Kikajon
Head of Conversation