Har du rätt image?

Din image är ett resultat av hur du hanterar din varumärkeskommunikation. En vanlig missuppfattning är att man blandar samman varumärke, profil och logotyp. Det hänger samman, men är långt, långt ifrån hela sanningen.

Varumärken har ett värde, det är de flesta överens om. De flesta håller också med om att ett starkt varumärke är bättre än ett svagt.

När det gäller varumärkesarbete finns det ett par saker att hålla reda på:

  1. Identitet är dina hårda fakta, ditt erbjudandes innehåll, hur många anställda du har, var du har dem och var dina kunder finns. Helt enkelt: Vad du är.
  2. Profil är din logo, dina färger, hur du tilltalar din målgrupp, det budskap du sänder ut, kort sagt vem du säger att du är.
  3. Image är det som dina kunder tycker att du är, hur de uppfattar det du sänder ut. De berättar för andra vad de tycker om dig. Speciellt om de inte tycker om dig.

Teorin är att ju mer Identitet, Profil och Image stämmer överens, ju tydligare varumärke.

Du har kontrollen över din identitet och profil och för att få dina kunder att dela din bild behöver du vara konsekvent i ord och handling – och vara uthållig. Anta att du och dina kunder tycker att närhet är viktigt, då behöver du sannolikt vara det fysiskt, svara i telefon osv. I annat fall finns en stor risk för närheten anses falsk och det i sin tur påverkar hela din image. Allt kommunicerar som bekant.

När identitet och profil linjerar är det lättare för dina kunder att tolka dig och ge dig den image du eftersträvar. Med ett tydligare varumärke blir det enklare att nå och överträffa kundernas förväntningar. Och det är ett sätt att nå större lönsamhet.

Dela inlägg på:Facebooktwitterlinkedinmail
Pär-Magnus Kikajon
Head of Conversation