Hur kan Östersund bli en talangmagnet i kommunikationsbranschen?

För att kunna välja att bo, leva, studera och göra karriär inom kommunikation och marknadsföring utifrån Östersund och Jämtland (eller för all del vilken mindre ort som helst) och samtidigt vara i nivå med storstäderna kompetensmässigt, eller bättre, krävs ett nytt tänk. Och inte bara hos oss byråer.

I en bransch i ständig förändring är ny kunskap och ständigt lärande avgörande för konkurrenskraften. I Östersund och länet har vi befunnit oss lång från händelsernas centrum när det gäller utbildning inom reklam och kommunikation.  Idag är vi mer närvarande genom ny teknik som skapar närhet till kunskap. Men det räcker inte

Branschorganisationen Komm! (som organiserar landets reklam- och kommunikationsbryåer) har ett nationellt utbildningsprojekt. Där arbetar jag, tillsammans med representanter från några av Sveriges mer högprofilerade kommunikationsbyråer, fram ett utvecklingsprogram för att möta branschens kommande utmaningar. Hur ser morgondagens utbildningar ut, hur ser morgondagens kommunikationsbyråer ut och var finns de?

Syftet med vårt arbete är att påverka landets skolor och lärosäten att utveckla sina utbildningar för att möta framtidens behov.

Det är också därför jag är med. På Syre har vi en vision om att utveckla en ny plattform för kunskap och kreativitet här i Östersund. Med flöden från näringsliv och föreläsare, seminarier och kurser kan vi bättre på att fånga upp studenter, talanger på väg in i branschen och tillföra kunskap till de som redan är verksamma. Det handlar om ett livslångt lärande och viljan att nyfiket ta sig an den nya villkor. Det handlar om att öppna för möjligheter och inspireras.

Vi vill bygga framtidens företag som tillåter ständig förnyelse. Där alla kan sitta i framsätet. Så nu kommer jag hem och knackar på dörren till MIUN och J! Hur kan ni vara med på tåget? Kanske puttar Komm på och varför inte Berghs – vad vet man?

Det finns massor att göra. Om vi inte börjar vår resa nu, kommer vi heller aldrig fram.

Dela inlägg på:Facebooktwitterlinkedinmail
Pelle Rumert
Creative Director
Taggar