Hire for attitude, train for skills

Google Sessions i Almedalen ger många aha-upplevelser när det gäller utmaningarna i framtidens yrkesliv. Vilka kompetenser behövs och hur ska utbildningarna anpassas för att förbereda kommande medarbetare när allt går i snabbare tempo?

– Vi har redan bra koll på vilka kompetenser som krävs. Nu. Hur det ser ut i framtiden har vi ingen aning om. Och det har ingen annan heller.

Orden kommer från scenen på Google Sessions där bland andra Spotifys CHO Katarina Berg pratar om de kommande utmaningarna i arbetslivet. Skolor, utbildningar är anpassade för att lära ut kunskap som sedan testas och godkänns i exempelvis tentor. Dilemmat är att den kompetensen är kopplad till ett ögonblick i historien och säger ingenting om hur väl en person klarar av förändringarna som kommer. Och det är den typen av människor, som driver utveckling och nyfiket tar sig an utmaningarna är de som kommer att behövas inom allt fler områden av näringslivet.

– Vi är på väg in i en tid där pengar, makt eller trygghet är mindre värt för individen än värderingar och en värdestyrd utveckling. Skolan borde då handla om att utveckla individer, ta tillvara nyfikenhet för att förbereda för ett livslångt lärande, menar forskaren Anders Sandberg. Speciellt när kunskapscyklerna blir kortare. Att det fortfarande är den gamla sortens kunskap som lärs ut innebär också att arbetslivets villkor och driv kommer som en chock för studenterna.

Företagen efterfrågar i allt större grad människor som tänker, men också de filosoferar runt tänkande och lärande. Nyfikenhet, intressen och förmågan att omfamna nya idéer blir hörnstenar i personligheterna som efterfrågas på arbetsmarknaden. Den inlärda kunskapen kan vara viktig men driver ingen utveckling. De som sitter med gammal kunskap kommer inte att driva utveckling utan snarare förvalta det gamla.

Einstein talade om det var viktigt att kunna tillräckligt mycket för att ta sig an ett problem men det var viktigare att ställa de rätta frågorna som tvingar fram nya idéer och tankesätt.

Eller: Utmaningarna för är stora och det enda sättet att lyckas är ta sig an framtiden och vara en del av den. Hire for attitude.

Dela inlägg på:Facebooktwitterlinkedinmail
Pelle Rumert
Creative Director
Taggar