Börja nu

För att kunna bedriva hållbarhetsarbete behöver man tjäna pengar. Och för att tjäna pengar kommer du att behöva bedriva hållbarhetsarbete.  Senaste tidens rapporter visar att man inte behöver vara störst för att vara mest hållbar. Det betyder också att det är hög tid att ta tag i det nu.

Trenden blir allt tydligare – det ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhetsarbetet är allt viktigare. Det är fortfarande en särskiljande faktor, när medvetenheten ökar blir hållbarhetskraven starkare från såväl kunder, konsumenter som den offentliga sektorn.

Att blunda för hållbarhetsarbetet är något du som företag inte har råd med i längden.

Hållbarhetstrender

Konsumenterna rör sig ifrån att vara lagom till att vara smart. Detsamma gäller företag. Var möter du dina kunder på den här skalan?

Har du inte påbörjat hållbarhetsarbetet eller är du precis i uppstarten – låt oss bjuda på några tips och funderingar runt framgångsfaktorerna.

1. Ledningens insikt avgörande för framgång
Hållbarhetsarbete är i mångt och mycket marknadsarbete eftersom det påverkar din omvärlds bild av ditt företag. Rätt utfört blir hållbarhetsarbetet en framgångsfaktor – gör du fel blir det ett sänke. Det är din omvärld som bedömer hur bra du är.

2. Gör hållbarhet till en viktig del av ditt företagande.
Att integrera hållbarhet i din strategi gör det lättare att få kommunikationen att bli trovärdig. Finns det en klar och tydlig hållbar strategi som genomsyrar företaget har du redan där gjort ett första avtryck.

3. När du arbetar med hållbarhet, låt det bli en ingrediens i din kommunikation
Att inte kommunicera det stora eller lilla du gör, är också slöseri med resurser. En stor del av vinsten i hållbarhetsarbetet ligger i att kommunicera. Berätta vad du gör. Och vad du inte gör. Låt kunder, leverantörer, medarbetare, samhället veta vad ditt företag gör för att ta ansvar. Berätta också det som ni hoppas på att inom snar framtid kunna förbättra. Du förändrar inte världen på en dag, men att visa vad du planerar att göra är ett steg på vägen.

4. Inventera vad du kan göra ekonomiskt, socialt och miljömässigt – sätt hjulet i rullning.
Även om du inte gör allt arbete på en gång är en liten ansträngning bättre än ingen alls. I det långa loppet är det både en nödvändig och lönsam investering. Följ miljöpolicyn, välj ekologiskt kaffe i automaten, ta in praktikanter, skriv ut färre papper eller spara energi – listan är lång av stora och små saker. Det viktiga är ATT du börjar. Om du börjar och andra följer dig , gör det stor skillnad.

5. När du kommunicerar: Var ärlig – försköna inte.
”85% tycker att det är OK att ett företag inte är perfekt. Så länge man är ärlig över sina insatser” (Global CSR study 2013 – Cone Communications)
Våga vara transparent. Transparens är på väg att bli en självklarhet i de sociala mediernas tidevarv när affärshemligheter blir marknadens rättigheter. Krasst uttryckt kommer dina hemligheter troligen ut – och om de kan ifrågasättas etiskt, socialt, ekonomisk eller miljömässigt kommer det att påverka ditt företag, utanför din kontroll.

När datortillverkaren Dell publicerade sin leverantörslista visade de att de menade allvar med sina hållbarhetsansträngningar: Varje företag tvingades visa sina CSR-rapporter eller tappa sitt uppdrag. Resultatet är ett större ansvarstagande men också mindre affärsrisker. Idag är, i många fall, ett företags rykte viktigare än vad som produceras. Undersökningar visar att den en av de största vinsterna hållbarhetsarbetet är ett stärkt varumärke och rykte. Att berätta en halv sanning kan skada mer än ingen sanning alls.

6. Ta vara på tidsfönstret
Just nu kan du visa att du VILL ta ansvar och arbeta med hållbarhetsfrågorna. Det är också just nu det ger mest för ditt varumärkesbyggande.
Med tiden kommer kunderna i allt större utsträckning kräva att du gör det, inte minst via sociala medier och digitala kanaler – och då måste du i alla fall ta tag i arbetet. Utan att nå samma positioneringsfördelar.

7. Engagera medarbetarna, dina viktigaste ambassadörer.
Visa att dina medarbetares insats gör skillnad. Att vara en del av en arbetsplats som har goda värderingar kommer att resultera i att dina medarbetare vill berätta vidare om ert hållbarhetsarbete. Och du blir en mer attraktiv arbetsgivare.

8. Använd hållbarhetsbudskapet i flera sammanhang
Ta möjligheten att berätta vad du gör för din omvärld. Kommunicera i alla de kanaler dina intressenter befinner sig. Ju fler desto bättre. Och berätta hur de vinner på att använda dina produkter/tjänster.
Gör det genom att hållbarhetsrapportera vid sidan om årsredovisningen, i PR-arbetet, via reklam men också på förpackningar – det är där konsumenterna kommer i kontakt med vad du gör.

9. Bli bättre än dina konkurrenter
I all marknadskommunikation handlar det om att berätta rätt saker och underlätta kundens/konsumentens köp. Följaktligen: Levererar du exakt samma produkt eller tjänst som dina konkurrenter behöver du att ha en tydlig särskiljande faktor som hållbarhetsarbete. Investerare och kunder kommer i allt större utsträckning prioritera företag som har en tydligare hållbarhetsprofil. Se till att det är ditt företag.

Det finns ingen konflikt mellan hållbarhet och långsiktigt värdeskapande. Hållbarhet är en förutsättning för att överleva och säkra dina affärer. Det är inte vi som säger det, utan finansmarknadsminister Peter Norman.
Vi säger: Ska man skapa varaktig förändring är morötter bättre än piskor – att vilja förändras är bättre än att tvingas till det.

 

p.s. Om du inte håller med över huvud taget: Se till att du kan svara på varför du inte arbetar med hållbarhet.

Dela inlägg på:Facebooktwitterlinkedinmail
Pär-Magnus Kikajon
Head of Conversation
Taggar