Den kreativa hemligheten

Kreativitet uppfattas emellanåt som flummigt, lekfulla ”galna” infall som omvandlas till reklam och kommunikation. Den kreativa hemligheten är snarare en strukturerad arbetsmetod för ett lyckat resultat.

Att skapa idéer går lättare i grupp. Utse en processledare som håller i taktpinnen och tänk på att arbetet underlättas av att sätta tydliga delmål för varje steg. Given i gruppen är den person som är väl insatt i problemet. Men en person som är helt oinsatt kan bidra minst lika mycket genom att ställa frågorna som annars aldrig kommer upp. Att belysa ett problem ur andra synvinklar ger nya möjligheter.

1. Problemformulering

Formuleringen börjar med att  samla information om problemet, belys problemet från olika vinklar. Vems är problemet, hur ser det ut, hur kan det formuleras på olika sätt? På Syre jobbar vi med något som kallas ”kreativ brief” – en tolkning av uppdraget, den ger oss rätt utmaning utifrån den viktigaste insikten.

En av de mest effektiva metoderna att finna orsaker och sammanhang är att fråga ”varför?” minst fem gånger. Ett annat bra sätt att associera till ett problem är att ställa frågorna Vad? Var? När? Hur? Varför? Vem?

2. Konceptarbetet

  • Involvera så många som möjligt. Försök att skapa många olika konceptidéer som möjligt i den kvantitativa fasen. I konceptutvecklingen är ingen kritik tillåten, låt idéerna flöda fritt, även om många av dem är helt ogenomförbara. Att hela tiden försöka avgöra vad som är bra eller dåligt hämmar din idégrupp från att föreslå nya koncept. Bygg vidare även på mindre lyckade tankar.
  • Använd motsatser. ”tvärtom-metoden” Allt beteende består av motsatser. Lär dig att se saker bakofram, ut-och-in och upp-och-ner. Tänk dig bilden av en råtta som äter en ost. Men tänk om osten äter råttan? ”Tänk om” är effektivt för att sätta fantasin i rörelse.
  • Försök att bryta dina invanda mönster. Byt miljö under ditt tankearbete. Ta en promenad och rör på kroppen.
  • Låt koncepten vila en natt. Det är ingen myt att tankarna faller på plats när vi sovit på saken. Fas två handlar om att sortera ut de ideer som känns starkast att bygga vidare på utifrån problemställningen.

3. Ideutveckling

Med ett koncept – en övergripande idé om lösningen på problemet – är det enklare att bygga vidare med idéer. Även här jobbar vi i en kvantitativ och kvalitativ fas. I utvärderingen går vi tillbaka hela vägen till problemställningen och utvärderar.

Det har sättet att strukturera idéarbetet gäller naturligtvis inte bara reklam – det fungerar i allt idéarbete, oavsett om det gäller budskap eller produkt- och tjänsteutveckling. Varför inte prova? Och berätta gärna för oss hur det fungerar för din verksamhet.

Dela inlägg på:Facebooktwitterlinkedinmail
Pelle Rumert
Creative Director