10 trender 2014

Så här i början av året är det på sin plats att blicka bakåt för att se framåt. För det är ju så att det som påbörjades 2013 kommer att utvecklas i nya riktningar. Så varsågod, en sammanställning av marknadskommunikationstrenderna som vi snappat upp.

  1. Sociala medier blir mer media än sociala. För fler företag blir de sociala medierna en allt viktigare marknadskommunikationskanal. Men: Det handlar mer om att berätta något som är relevant och skapa mervärde snarare än att pusha ut sina säljbudskap. Du kan skrika, men du gör det förgäves om kunderna slutar att lyssna.
  2. Rörligt! Rörlig bild för marknadsföring i sociala medier kommer starkt. Vi gillar bilder vi gillar rörliga bilder ännu mer. Speciellt om de är spektakulära eller handlar om något vi gillar.
  3. Mobilt! Drygt hälften av allt surfande sker via mobiler och surfplattor. Mobilshopping ökar och enligt DIBS mobilshoppar 1,7 miljoner svenskar. Men, ca 40 procent har avbrutit ett pågående köp på grund av att sajten inte varit mobilanpassad. Mobilanpassade sidor med responsiv design blir i det perspektivet en hygienfaktor.
  4. Innehåll! Det blir viktigare att skapa högkvalitativt, nischat material – för sina anhängare, vänner och förespråkare – än att skapa klickmonster. Klickmonstren snarare fjärmar dina fans/vänner och hämmar ett sunt varumärkesbyggande.
  5. Integrerad marknadskommunikation – PR, köpt reklam och användning av egna kanaler samspelar allt mer. Och för att målgrupperna ska ta till sig budskapet behöver du arbeta smartare, bli mer relevant och hitta det tonläge som passar i olika kanaler och vid olika tillfällen. Reklamtröttheten är en myt – däremot orkar ingen med påträngande (och dålig) reklam.
  6. Fler företag kommer att investera i native advertising (storytelling på annonsplats). Företag som har något relevant att berätta i ett sammanhang där man har kundens uppmärksamhet kommer nå ut med sitt budskap lättare. Den klassiska annonsmärkningen kommer tillbaka med stormsteg.
  7. Sökoptimering är fortsatt viktigt men har förändrats. Innehåll som besvarar sökfrågor och naturligt språk kommer att stiga i rankningen. Mindre sökord, mer sammanhang och mänsklig logik med andra ord. Siri-sökningar via iPhone blir en starkare realitet.
  8. Sociala medier slutar vara ”helt gratis” – vill du synas får du betala för att nå din målgrupp. Pay to play.
  9. Ökade investeringar i intern varumärkeskommunikation. Medarbetarna blir starkare varumärkesbärare. De är ofta en bortglömd tillgång i varumärkesbygget. Med uppmuntran och uppskatting sprider de ditt varumärkes värden bland sina vänner och i sina nätverk. I sanning ett verktyg för ditt företags storytelling.
  10. Mediehusens intäkter från dagspressen fortsätter att minska vilket innebär att de istället måste erbjuda fler produkter och digitala kanaler för att säkra sina intäkter. När reklaminvesteringarna 2014 nu enligt IRM:s prognos beräknas öka med 1,6 procent till närmare 32 miljarder är det inte gott nog. Risken är stor att vi nu lärt oss att klara oss utan tryckta dagstidningar och reklaminvesteringarna hamnar i andra kanaler.

Håller du med, eller vill du komplettera? Vi är idel öra.

Källor:
IRM
Internetworld – executive E-report
Forbes
Search Engine Journal
Steamfeed
Marketing Tech blog

Dela inlägg på:Facebooktwitterlinkedinmail
Pär-Magnus Kikajon
Head of Conversation