Göran Bärnsten

VD/Projektledare
Göran Bärnsten är i grunden marknadsekonom och arbetar med övergripande strategiska frågor för flera av Syres uppdragsgivare. Som projektledare är han kundernas kontakt och samtalspartner. Göran är delägare i Syre.
Tel 063-57 50 72
Mobil 070-625 47 30

Thomas Boström

Byråchef/Projektledare
Thomas arbetar framför allt med målgruppsinsikt, strategier, koncept- och varumärkestutveckling. En stor del av Thomas uppdrag är att utveckla uppdragsgivarnas kommunikation och närvaro i digitala och traditionella medier. Thomas är delägare i Syre.
Tel 063-57 50 76
Mobil 070-230 54 08

Kjell-Åke Jonsson

Producent
Kjell-Åke Jonsson är en mycket rutinerad producent med stor erfarenhet inom informationstunga produktioner. Kjell-Åke är också IT-ansvarig och delägare i Syre.
Tel 063-57 50 82
Mobil 070-522 29 07

Pelle Rumert

Creative Director
Pelle Rumert är Creative Director på Syre och ansvarar för byråns kreativa utveckling och erbjudande. Han är också en uppskattad föreläsare inom visuell kommunikation och kreativitet. Pelle är delägare i Syre.
Tel 063-57 50 78
Mobil 070-344 90 70

Helena Bredberg

Copywriter/Content Creator
Helena Bredberg arbetar som copywriter. Helena har en solid bakgrund som utbildad journalist och har de senaste 20 åren arbetat som copywriter. Rollen som copywriter innefattar utveckling av koncept och PR-upplägg vid sidan av det faktiska skrivandet.
Tel 063-57 50 77

Pär-Magnus Kikajon

Head of Conversation
Som HoC arbetar Pär-Magnus med rådgivning, varumärkesutveckling samt kommunikativa strategier i samtliga tillgängliga kanaler. Konceptutveckling och kreativa lösningar är en viktig del av uppdraget.
Tel 063-57 50 85
Mobil 073-026 16 92
E-post pmk@syre.se

Magnus Wattman

Producent
Magnus Wattman är grafisk producent med specialkunskaper inom 3D-animation och digitala medier. Magnus har en gedigen erfarenhet i mediabranschen och har tidigare arbetat på dagstidning, tryckeri och reklambyrå.
Tel 063-575087

Linda Carlander

Produktionsledare - föräldraledig
Linda håller samman och kvalitetssäkrar produktioner i digitala/sociala och traditionella medier. Hon är universitetsutbildad marknadsekonom med många års erfarenhet av projekt- och produktionsledning inom kommunikation.
Tel 063-575093

Per Östlund

Styrelseordförande
Per Östlund är styrelseordförande i Syre sedan oktober 2015. Per har över 20 års internationell erfarenhet av entreprenörskap, affärsutveckling, digital omställning, försäljning och marknadsföring från ledande positioner inom IT-, media- och telekombranschen.

Ylva Broman

Projektledare
Ylva är projektledare med bas i Stockholm där hon ansvarar för flera av Syres mest produktionsintensiva kunder, främst Atria och Smart Microfiber.
Mobil 0705-88 68 43

Mia Forsgren

Styrelseledamot
Mia är styrelseledamot i Syre sedan oktober 2015. Hon har en gedigen bakgrund som strateg, senior konsult och entreprenör med över 20 års erfarenhet inom marknadsföring, pr, varumärkesbyggande, processledning, media och ledarskap.