Vad vill du veta?

Relevant kunskap och god insikt är huvudingredienser i all bra marknadskommunikation. Den som vet mer har bättre förutsättningar att lyckas. Med en bra undersökning blir det dessutom lättare att sätta upp relevanta mål och veta när man lyckats nå dem.

  • Enkätundersökningar – Vi fångar upp respondenternas åsikter och attityder med hjälp av digitala verktyg, brev eller telefonintervjuer.
  • Djupintervjuer – Längre intervjuer med ett bra urval från målgruppen ger oftast viktiga ledtrådar och djupare förståelse som kan utveckla både kommunikation och affär.
  • Fokusgrupper – Med hjälp av ett representativt urval från din tilltänkta målgrupp får du en unik möjlighet att testa av budskap, kampanjaktiviteter, designkoncept m.m. innan det är dags för sjösättning.