Kampanj

Väl genomförda kampanjer förändrar attityder och preferenser. Vi arbetar med tydliga processer i det kreativa kampanjarbetet, främst för att vi ska kunna arbeta fram bättre idéer men också för att vara säkra på att de verkligen löser sin uppgift: Att ge ditt budskap förtur i mottagarens medvetande. Oavsett vilka kanaler som används.

  • Konceptutveckling – Den bärande idén som gör din kampanj tydlig, igenkänd och gillad.
  • Handlingsplaner – Tillsammans bestämmer vi vad som ska hända och när.
  • Målformulering – Vi hjälper dig att formulera tydliga mål så att du vet hur bra din kommunikation har fungerat.
  • Medieval – Träffa dina kunder där de befinner sig. Vi ser till att du blir sedd i rätt sammanhang.
  • Aktivering och implementering vid genomförande – Vi producerar innehållet, ser till att distributionen följer plan och hjälper till med detaljerna.
  • Utvärdering – När kampanjen är över hjälper vi dig att utvärdera insatserna utifrån de uppsatta målen.