Rätt budskap i alla lägen

Vill du få folk att lyssna behöver du berätta din historia och göra det bra. Vi hjälper dig att hitta din story, ditt tonläge och att få ditt budskap uppmärksammat.

  • Budskapsplanering/ Content management – Vi hjälper dig att bestämma vad som ska sägas, till vem och i vilket sammanhang.
  • PR – Anslag och nyhetsvärdering för att få andra att berätta din historia i sina kanaler.
  • Reklamtexter – texter som lyfter dig närmare dina uppsatta mål.
  • Informationstexter – Sakliga, tydliga och fyllda med fakta.
  • Manus för film, radio, Youtube – Förmedla ditt budskap när mottagaren själv vill ta det till sig.